Kierownik budowy Szczecin

By 2 grudnia 2016Blog

Doświadczony kierownik budowy z firmy Banach zajmuje się prowadzeniem nadzoru budowlanego na terenie miasta Szczecina zarówno w sektorze prywatnym jak i komercyjnym. Zapewnia on klientom wsparcie na różnych etapach realizacji procesu budowy domów.

Kim jest kierownik budowy?

Jest to osoba, która kieruje wykonaniem obiektu budowlanego lub jego rozbudową, odbudową albo nadbudową. Kierowanie pracami budowlanymi, które zdefiniowane są jako budowa jest uznawane jako pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Kierownika budowy nie powinno się utożsamiać z kierownikiem innych robót budowlanych takich jak remont, przebudowa, montaż lub rozbiórka obiektu budowlanego. Za uczestników procesu budowlanego w zakresie budowy uznawani się kierownik budowy, a także kierownicy robót. Prawa i obowiązki przyznane kierownikowi budowy obowiązują także kierowników robót.

Kierownik robót budowlanych w Szczecinie

Kierownik robót budowlanych firmy Banach świadczy kompleksowe i fachowe usługi. Zapewnia doradztwo w inwestycjach budowlanych, kieruje budową domów oraz zajmuje się inwestycjami od strony administracyjnej. Wydaje również profesjonalne ekspertyzy budowlane a także opinie.

Jakie powinien mieć uprawnienia?

Powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Inwestor zobowiązany jest do ustanowienia odpowiednich kierowników w przypadku gdy w wykonywania obiektu budowlanego występuje zakres robót budowlanych określony w uprawnieniach innych specjalności niż specjalności posiadane przez kierownika.

Zakres prac

Jeśli chodzi o mniejsze obiekty to zakresem robót budowlanych określanych w uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi, które posiada kierownik budowy kieruje on sam. W przypadku większych obiektów budowlanych zdarza się, że potrzeba ustanowienia kierownika robót w zakresie robót przypisanych tej samej specjalności, którą posiada kierownik.

Specyfikacja prac budowlanych określanych jako budowa sprawia, że na początku budowy potrzebna jest osoba, która posiada uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno budowlanej.